Vakfın gayesi, BOR katkılı Ar-Ge çalışmaları yapmak ve patentleri almak, patenti Vakfa ait BOR katkılı ürünleri üretecek Şirketler kurdurmak, BOR kaynaklarını en iyi şekilde korumak, yenilerini bulmak, BOR katkılı ürünleri hizmete sunmak, BOR kültürü ve medeniyetini yaşatmak ve geliştirmek, çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine ve BOR madeni ve benzeri ürünler ile ilgili milli ülkülerine sahip kabiliyetli aydınlar yetiştirmek, bor kaynaklı öğretim faaliyetlerin desteklemek, Vakfın amacı doğrultusunda sağlık hizmetlerini yürütmek ve gerekli kurumları kurmaktır.