Bağışçı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin bağışın yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin bağış yapanın/vakfa ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı www.anadoluborvakfi.org.tr taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılması halinde, fatura aslının iadesi zorunludur. www.anadoluborvakfi.org.tr web sitesine ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde bağış bedeli bağışçıya iade edilir. Ancak, bağışçı tarafından ödeme belgesinin gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler müşteriye iade edilemez.